Komisiona prodaja

Ako nemate vremena, ako želite više za Vaše vozilo, ako želite da potencijalni kupci imaju mogućnost financiranja Vašeg vozila putem kredita, leaisnga ili putem Citroen financial service nudimo Vam KOMISIONU PRODAJU.

Komisiona prodaja (engl. commission sale, njem. Kommissionshandel) je jedan od načina prodaje u kojem Vi sudjelujete kao komisionar s jedne i mi (Posedel auto d.o.o.) kao komitent s druge strane.

Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor. Vi postavljate prodajnu cijenu vozila a mi vršimo uslugu prodaje u vaše ime. Prednost komisione prodaje je u tome što ćete dobit više za Vaš automobil, ne gubite vrijeme sa potencijalnim kupcima, vaše vozilo će biti izloženo u našim prodajnim centrima, biti će objavljeno u novinama te na web-u.

Mogućnost komisione prodaje nudimo Vam potpuno BESPLATNO.